VEEL GESTELDE VRAGEN


Antwoord:

Een scheiding kan langs verschillende wegen worden geregeld. Bijvoorbeeld via mediation waarbij u samen met hulp van de mediator alle zaken rondom de scheiding regelt. Of met de bijstand van ieder een eigen advocaat. Ook is het mogelijk te kiezen voor de weg van collaborative divorce, waarbij als team wordt gewerkt met ieder een eigen advocaat onder begeleiding van een coach.Antwoord: Wanneer er verschil is in inkomen, kan er na beƫindiging van het huwelijk sprake zijn van het betalen van een onderhoudsbijdrage. Aan de hand van een draagkracht- en behoefteberekening kan de hoogte worden vastgesteld.


Antwoord: Het is mogelijk in onderling overleg of met hulp van de rechter via voorlopige voorzieningen afspraken te maken over wie er voor de duur van de scheidingsprocedure in de woning blijft wonen. Wanneer kinderen ten gevolge van de scheiding op straat zouden komen te staan, kan mogelijk via een urgentieverklaring als woningzoekende een oplossing worden gevonden.Antwoord: Er is in de wet geen standaard zorgregeling opgenomen. Het uitgangspunt is dat ieder kind recht heeft op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. Het belang van het kind staat daarbij voorop.


Antwoord: In een Ouderschapsplan moet een aantal zaken rondom de kinderen geregeld zijn. Dit betreft in ieder geval de verblijfplaats van de kinderen, de zorgverdeling en de verdeling van kosten van de kinderen.


Antwoord: De akte huwelijkse voorwaarden kan worden opgevraagd bij de notaris die destijds de akte heeft opgesteld of via de bevoegde Rechtbank.


Antwoord: Bij een kinderloos huwelijk korter dan 5 jaar is de duur van de alimentatieverplichting gelijk aan de duur van het huwelijk. Zijn er kinderen of heeft een huwelijk langer dan 5 jaar geduurd, dan geldt een termijn van 12 jaar gerekend vanaf de datum van echtscheiding.


Antwoord: Wanneer u tijdens huwelijk samen het ouderlijk gezag hebt over uw kinderen, verandert daar niets aan door de scheiding. Dit blijft gewoon doorlopen.


Antwoord:

Wanneer een verrekenbeding niet is nagekomen, dient er alsnog met elkaar afgerekend te worden over de huwelijkse periode. Volgens vaste rechtspraak wordt, kortgezegd, het vermogen bij einde huwelijk vermindert met ieders aanbreng ten huwelijk en ieders erfenis/schenking. Ieders aandeel is de helft van deze som.Antwoord: Op grond van de Wet Verevening Pensioen heeft ieder recht op de helft van het tijdens huwelijk opgebouwde Ouderdomspensioen. Het maakt daarbij niet uit of u in gemeenschap van goederen of op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd.


Antwoord: Ouders zijn in ieder geval onderhoudsplichtig voor hun kinderen totdat de kinderen 21 jaar zijn. Wanneer er al een kinderalimentatieverplichting loopt op het moment dat het kind 18 jaar wordt, blijft deze dus gewoon doorlopen.


Antwoord: Het is mogelijk in onderling overleg afspraken te maken over de duur van het verblijf in de woning. Komt u daar samen niet uit, dan kan de Rechter bepalen dat een van u beiden nog gedurende maximaal 6 maanden, gerekend vanaf de scheidingsdatum, in de woning mag blijven wonen.Antwoord: Wanneer u samen in goed overleg afspraken wenst te maken, is mediation voor u de aangewezen weg. U zit met elkaar om tafel onder leiding van een onafhankelijke deskundige die u informeert en ook het proces bewaakt.


Antwoord: Het is uiteraard mogelijk dat u de gemaakte afspraken samen op papier zet en deze beiden tekent. Een advocaat of mediator heeft modellen beschikbaar van Ouderschapsplannen en scheidingsconvenanten, waarin alle punten van overeenstemming kunnen worden opgenomen, zodat er niets wordt vergeten.


Antwoord: De hoogte van de alimentatie is afgestemd op uw persoonlijke draagkracht en de behoefte van degene die recht heeft op alimentatie. Er wordt rekening gehouden met het inkomen en de lasten van ieder van beiden. Het is dus heel goed mogelijk dat er verschil is in de hoogte, nu dit immers afhankelijk is van ieders persoonlijke omstandigheden


Antwoord: Echtscheiding roept veel vragen op. Als u vragen heeft, neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij streven ernaar u zo snel mogelijk te antwoorden. Omdat uw zaak ook onze zaak is, staan wij u graag te woord.


STEL EEN VRAAG

Vragen over scheiden? Wacht niet te lang en stel ons uw vraag!

STEL UW VRAAG:


TELEFONISCH

Vul uw naam en telefoonnummer in.
U wordt op werkdagen binnen 24 uur
teruggebeld door een advocaat.
ONLINE

Stel uw vraag via het formulier.


> Reacties cliƫnten
> Lage kosten
> Gesubsideerde rechtsbijstand

> Over Hulpnascheiden.nl
> Onze missie
> Linkpartners
> Actueel

> Privacy en disclaimer
> Algemene voorwaarden